Tuesday, February 15, 2022

Matching Game: Polish Proverbs (Lipinski)

Yes, I am REVIVING this long unused proverb blog in order to try out Quizlet: they make it possible to embed flashcards and even games in a blog post! 

I've pasted in below the set of proverbs that the program is drawing on. The proverbs are in Polish only, but you can find the translations in the book I used as the source which is available at the Internet Archive: Dictionary of 1000 Polish Proverbs.


Each proverb is divided into two parts (like a flashcard, which is what Quizlet thinks these are)... my experience is that looking at a proverb divided into two parts helps make the meaning more clear and also helps make it easier to remember. 

This is just my first experiment using Quizlet flashcards for proverbs, and I'm excited to see what more I can do with this. Being able to embed the material here in the blog is really cool!


Póki ludzie póty będą błędy.
Uznanie błędu jest pół poprawy.
Żaden nie jest bez jakiego błędu.
Gdzie błoto tam złoto.
Ten jest bogaty który nic nic pragnie.
Chłop strzela lecz Pan Bóg kule nosi.
Brzuch słowami się nie nakarmi.
Głodny brzuch uszów nie ma.
Po burzy pogoda nastaje.
Każdy najlepiej czuje gdzie go but ciśnie.
Kto na cudze buty czeka musi długo boso chodzić.
Dla chcącego nic trudnego.
W małym ciele wielki duch.
Zapomnial wół jak cielęciem był.
Czas płaci czas traci.
Kto czeka doczeka się.
Im dalej tym gorzej.
Darmo nic.
Diabeł nie śpi.
Nie budź diabła kiedy śpi.
Nie taki diabeł straszny jak go malują.
Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma.
Jeszcze się ten nie urodził co by wszystkim dogodził.
Doli swej koniem nie objedziesz.
Gdy się drzewo obali każdy wióry zbiera.
W najwyższe drzewa pioruny biją.
Dziś jest nasze jutro kto wie czyje.
Lepsze jedno dziś niż dwoje jutro.
Dzwon do kościoła ludzi zwoływa a sam w kościele nigdy nie bywa.


Friday, October 16, 2020

Latin LOLCat: Greed is a harsh mistress.

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Dura domina cupiditas.

Passion is a harsh mistress.

Latin LOLCat: Peacefully

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Bene qui pacifice.

The man who lives peacefully lives well.

Friday, October 9, 2020

Latin LOLCat: Expert

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Experto credite.

Trust the expert.


Latin LOLCat: Wealth and Worry

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Anxia divitiarum cura.

Concern for wealth is anxiety-producing.

Latin LOLCat: Ready, willing, able

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Libens, volens, potens.

Ready, willing, able.

Friday, October 2, 2020

Latin LOLCat: Passion

Here is today's Latin LOLCat. If you are interested in Latin proverbs and fables, check out the Bestiaria Latina blog.

Cuique suum studium.

To each his own passion.